[WASHOKU AJI GRAND MENU (Big C 3F)]

 

[DINING AJI GRAND MENU (Big C 1F)]

 

[SUSHI UDON SOBA AJI GRAND MENU (Sukhumvit Soi 39)]

 

[CURRY SHOP AJI MENU (Sukhumvit Soi 39)]